CO2 lage druk

LPCO2 lage druk bulk blusgassysteem voor vloeistofbaden en opslaghallen

Speciaal voor toepassingen waar de ‘schone' blusstof uit een blusgas systeem de voorkeur heeft maar waar een groot volume dient te worden beveiligd, biedt Ansul het LPCO2 blussysteem. LPCO2 is de afkorting van Low Pressure CO2 en staat voor het gekoeld onder lage druk opslaan van het blusmiddel. Dit systeem wordt ook wel lagedruk, bulk, vloeistoffase of ‘Preferred' genoemd.

Toepassing

De toepassingen zijn onder te verdelen in ‘local application' en ‘total flooding'. Typische local application toepassingen zijn drukpersen en vloeistof baden. Typische total flooding toepassingen van het LPCO2 systeem zijn: opslaghallen met brandende vloeistoffen, vrieshuizen en opslaghallen met organische stoffen zoals cacao.

Voor de toepassing van dit blussysteem worden eisen gesteld aan de te beveiligden ruimte of object. Hiervoor dient al in de verkennende fase van een project contact opgenomen te worden met Ansul die hierbij vrijblijvend kan adviseren.

De economische toepassing van LPCO2 systemen start vanaf ongeveer 80 cilinders CO2  wordt interessanter wanneer meerdere bluszones met dezelfde tank kunnen worden beveiligd. De maximale grootte opslagtank in het leveringsprogramma is 60 ton, waarmee bluscompartimenten van +/- 60000 m3 kunnen worden beveiligd. Een blussysteem kan ook modulair worden opgebouwd uit meerdere tanks.

De voordelen van het Ansul LPCO2 systeem zijn:

  • schone bewezen blusstof
  • zeer grote hoeveelheid blusmiddel beschikbaar
  • 3-dimensionale blussing met een eenvoudig distributienet (in tegenstelling tot sprinklers)
  • bluskracht geprojecteerd voor het gehele volume (in tegenstelling tot sprinklers)
  • alleen blussing wanneer dat nodig is (in tegenstelling permanente zuurstof reductie systemen)
  • verlaging van het zuurstofpercentage tot vér onder 15% (in tegenstelling permanente zuurstof reductie systemen die daarom risicovol zijn)
  • snelle blussing (1 tot 2 minuten afblaastijd)
  • snelle en goedkope hervulling
  • gecertificeerde blusinstallatie volgens internationale en Nederlandse normen
  • economische oplossing (bij geschikte toepassing)

Veiligheid

Voor de veiligheid van eventueel aanwezige medewerkers worden veelomvattende veiligheids- en ontruimings systemen en procedures voorzien.

Goedkeuren

De tank, kleppen, nozzles, leiding verbindingen, ophangers en de ontwerpsoftware zijn voorzien van een FM certificaat. In Nederland wordt het geheel gecertificeerd volgens de CCV of CIBV-1233 regeling (zgn. sprinkler regeling). Ansul is een gecertificeerd blusgas ontwerp- en installatiebedrijf volgens deze regeling.

Projectbegeleiding

Ansul zorgt voor het gehele traject van advies, detail engineering, hydraulische berekeningen, levering, installatie, inbedrijfstelling en instructies. Tevens wordt geadviseerd aan alle betrokken partijen, worden ontruimingsprocedures voorzien en certificering geregeld.

Maatwerk

De beveiliging van belangrijke ruimtes en de toepassing van de verschillende blusstoffen zijn maatwerk waarbij Ansul u graag wil adviseren. Voor meer informatie over de mogelijkheden, een vrijblijvend advies voor uw situatie of een prijsaanvraag kunt u contact opnemen met:

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931), Jan de Bruin (06 - 53231163) of Erik Weerdenburg (06 - 42394494) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.